Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2011

Not

Άρρωστες σχέσεις με υγιείς ανθρώπους.
Μην το δοκιμάσετε στο σπίτι.

2 σχόλια: