Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2010And nothing stays the same
And nothing ever happens to you that will happen to you again 
There's no use to complain
Still you and no one else...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου